Kavel40

Kavel40 is een initiatief van Princen Ontwerp en Bouwprocesbegeleiding en Beatrijs La Garde Interieurprojecten. Bij het (ver)bouwen van een huis komen veel zaken kijken. Wie hier van tevoren goed over nadenkt bespaart zich later kopzorgen. Problemen bij de inrichting doen zich meestal pas voor als de stenen al op elkaar staan. Op dat moment is het lastig wijzigingen aan te brengen. Bij Kavel 40 wordt u in het schetsstadium al geprikkeld aan welke belangrijke zaken u van tevoren al aandacht aan moet schenken. In het prikkelcentrum wordt de stress en spanning die bij elke (ver)bouw komt kijken deels weggenomen.

www.kavel40.nl